Máy vặn vít chạy pin Stanley SBI201D2K-B1

3,770,000.00