Máy khoan đục bê tông Ken 2838G 1060W

4,714,000.00