Hiển thị một kết quả duy nhất

3,500,000.00
2,890,000.00
5,150,000.00
5,200,000.00
1,450,000.00
1,350,000.00
1,010,000.00
1,150,000.00