Hiển thị một kết quả duy nhất

630,000.00
930,000.00
1,050,000.00
810,000.00
900,000.00
1,210,000.00