Hiển thị một kết quả duy nhất

2,550,000.00
1,900,000.00
2,970,000.00