Hiển thị một kết quả duy nhất

3,500,000.00
7,990,000.00
3,960,000.00
5,200,000.00
5,200,000.00
1,450,000.00