650,000.00

Các loại máy Cắt

Máy cắt mép Total TLT5001

750,000.00

Súng phun sơn, máy phun sơn

Súng phun sơn INGCO SPG1008

530,000.00

Máy Hàn Điện Tử

Máy hàn SASUKE MIG mini 200

2,790,000.00

Máy Hàn Điện Tử

Máy hàn KENMAX MIG mini 200

2,790,000.00

DỤNG CỤ CẦM TAY

650,000.00

Các loại máy Cắt

Máy cắt mép Total TLT5001

750,000.00

Súng phun sơn, máy phun sơn

Súng phun sơn INGCO SPG1008

530,000.00

Máy Hàn Điện Tử

Máy hàn SASUKE MIG mini 200

2,790,000.00

Máy Hàn Điện Tử

Máy hàn KENMAX MIG mini 200

2,790,000.00
975,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy siết bu lông Dongcheng DPB12

945,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy siết bu lông Dongcheng DPB12

945,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy siết bu lông Dongcheng DPB20C

1,176,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy khoan bắt vít DongCheng DJZ08-10

640,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy Khoan Bắn Vít Dong Cheng DJR07 10

670,000.00

Máy khoan bê tông

Máy khoan bê tông Ken 2826GB

1,438,000.00