3,073,000.00
1,318,000.00

Máy cắt gạch, cắt đá

Máy cưa đĩa Dongcheng DMY02-185

997,000.00
590,000.00
650,000.00
851,000.00

DỤNG CỤ CẦM TAY

3,073,000.00
1,318,000.00

Máy cắt gạch, cắt đá

Máy cưa đĩa Dongcheng DMY02-185

997,000.00
590,000.00
650,000.00
851,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy siết bu lông Dongcheng DPB12

945,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy siết bu lông Dongcheng DPB12

945,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy siết bu lông Dongcheng DPB20C

1,176,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy khoan bắt vít DongCheng DJZ08-10

640,000.00

Máy bắt vít - vặn ốc

Máy Khoan Bắn Vít Dong Cheng DJR07 10

670,000.00

Máy khoan bê tông

Máy khoan bê tông Ken 2826GB

1,438,000.00
4,714,000.00

Máy khoan bê tông

Máy khoan bê tông Ken 2810T

2,430,000.00